Početna

Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.
Thomas A. Edison - American inventor and businessman.
print
Mail

Savremeno poslovno okruženje je složeno i turbulentno pa sve veći intenzitet kompleksnih i nepredvidivih promena značajno utiče na ponašanje, poslovanje i upravljanje preduzećima.

U uslovima dinamičnih promena u okruženju, osim kvalitetne računovodstvene podrške imperativ koji se nameće je stalni razvoj brojnih novih koncepata upravljanja prihodima, troškovima i performansama preduzeća.

RAČUNOVODSTVO

Računovodstvo je izuzetno moćan informacioni sistem koji predstavlja vezu između poslovnih procesa i onih koji donose odluke. Vrednost računovodstvenih informacija proističe iz činjenice da računovodstvo obuhvata sve poslovne događaje i procese koji nastaju unutar preduzeća, kao i one koji nastaju iz relacija preduzeća sa okruženjem...

Blagovremene, tačne i razumljive računovodstvene informacije su jedina prava osnova za kontrolu poslovanja i planiranje finansijskog i prinosnog položaja preduzeća.
Pored čitavog niza zainteresovanih strana, računovodstvene informacije su takođe važne i za menadžment preduzeća koji ima ključnu odgovornost za vođenje preduzeća i za ostvarivanje ciljeva likvidnosti i profitabilnosti poslovanja.
Da biste ocenili računovodstvene informacije, proces donošenja odluka kao i korišćenje finansijskih izveštaja u vašem preduzeću pokušajte da objektivno odgovorite na sledeća pitanja:

 • Da li vam informacije stižu prekasno pa se usled kratkih rokova u donošenju odluka oslanjate na intuiciju?
 • Da li možete da se pouzdate u računovodstvene informacije i finansijske izveštaje koji vam se prezentuju?
 • Da li je osnova vašem odlučivanju ogromna količina nesređenih informacija i poslovnih knjiga?
 • Kako upravljate preduzećem?
 • Da li smatrate računovodstvo “neprijatnom obavezom i nužnim zlom” koju je zakon nametnuo i još ga morate plaćati? Koje mesto zauzima računovodstvo u vašem preduzeću?
 • Ko koristi računovodstvene informacije i finansijske izveštaje vašeg preduzeća? Jesu li to državni organi i agencije? A jeste li to vi?
 • Da li ima prostora za unapređenja i poboljšanja ili je vreme za promene? Treba vam novi partner, kvalitetnija usluga i podrška? ..

Međutim, računovodstvo nije jedini izvor informacija, niti su te informacije jedino važne. Raznovrsnost i brojnost poslovnih situacija i izazova sa kojima se menadžment preduzeća svakodnevno suočava zahteva mnoge druge informacije koje su van domašaja računovodstva.

KONSALTING

Informaciona podrška internog karaktera, koja se po kvalitetu, kvantitetu, učestalosti i načinu pripremanja i prezentovanja značajno razlikuje od onoga što nude zvanični finansijski izveštaji, nije zakonska obaveza, ali je neophodna pretpostavka za uspešno poslovanje. Nedostatak adekvatnog upravljanja finansijskim resursima ne samo da umanjuje kvalitet u poslovanju i vodi slabijim poslovnim rezultatima, već vrlo često može dovesti do prestanka poslovanja...

Respektovanje dešavanja u poslovnom okruženju stavlja akcenat na pažljivo upravljanje troškovima, kreiranje izveštaja o ostvarenjima segmenata preduzeća, stalne evaluacije odnosa sa kupcima i dobavljačima, povećanje fleksibilnosti sistema rukovođenja, povećanje efikasnosti u upravljačkoj i organizacionoj strukturi i procesima.
Prilikom definisanja i uvođenja integrisanog sistema planiranja, kontrole i izveštavanja treba napraviti pravi izbor imajući u vidu potrebe i mogućnosti preduzeća:

 • različit karakter i tip izveštaja – po delovima preduzeća, proizvodima, kupcima, kanalima distribucije, teritorijama...
 • redovnost i periodičnost izveštavanja – dnevno, nedeljno, mesečno, ad-hoc...
 • vremenski fokus – orijentisanost na prošlost za potrebe praćenja i kontrole ili na budućnost za potrebe donošenja odluka
 • ostalo – kvalitet a ne kvantitet, aktivno a ne pasivno, fokus na ključne ciljeve-finansijske i nefinansijske, nema ograničenja-osim onih koja proističu iz cost-benefit pristupa....